Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Arla – Koncept för Arla Mellanmål

Arla – Koncept för Arla Mellanmål

Under konceptet “Mellis gör dig snällis” samplade Arla Foods sina mellanmålsprodukter i Stockholm och Göteborg under våren.

“Mellis gör dig snällis” tar sin utgångspunkt i kunskapen om att när blodsockerhalten sjunker och energinivån i kroppen går ner, påverkar det vårt humör.


Bilder från en av flera location i Stockholm
4

3

2

1

7

6

5


Några av enheterna

MELLIS_enheterna_640bred