Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Arvid Nordquist – Redesign oljor

Arvid Nordquist – Redesign oljor

Ajax Wonderland fick i uppdrag att ta fram en ny design för Arvid Nordquist oljor. Produkterna hade varit ett samarbete med Bengt Fritjofsson under många år men nu skulle samarbetet upphöra. Utmaningen låg i att behålla identifikationen trots att man var tvungen att ta bort den tydligaste identifikationen “Bengts namnteckning”.

Det fanns en oro att befintliga konsumenter inte skulle förstå att innehållet var desamma nu när oljorna bytte namn till Arvid Nordquist.


Oljor_Arvid_Nordquist