Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Norrtälje Energi – Ny visuell identitet

Norrtälje Energi – Ny visuell identitet

Norrtälje Energis logotyp består av ett handritat och sedan digitaliserat typsnitt. Det ska uppfattas som personligt och enkelt samtidigt som det ska ska vara svårt att plagiera. För att behålla v iss igenkänning har vi behållt delar av den förra profilen, nämligen Eta tecknet och den gula färgen. Eta tecknet har nu blivit N:et i Norrtälje energi och den gula färgen är avsevärt varmare och mer mättad. Vi använder oss av en exklusiv varm svart färg, med mer gult och rött i grunden. Allt för att sätta en lokal, exklusiv, varm och personlig prägel på Norrtälje Energi.

 

 

Norrtalje_Energi_Manual-OK1

 

 

Lokalproducerad. Vi har gjort egen el sedan 1899 när Mjöljnare Wallen började sälja likström. Detta är en väldigt unik och positiv egenskap hos oss. Givetvis måste vi berätta det så mycket vi kan.

Norrtalje_Energi_Manual-OK2

 

Primära Färger

 

Norrtalje_Energi_Manual-OK3

 

Typografi

Norrtalje_Energi_Manual-OK4

 

Illustrationer och illustrationsmanéer

Norrtalje_Energi_Manual-OK5

Norrtalje_Energi_Manual-OK6

Stationary – visitkort

Norrtalje_Energi_Manual-OK7

Stationary – kuvert och brevpapper

Norrtalje_Energi_Manual-OK8

Tillämpning på fordon, kläder och skyltar. – kuvert och brevpapperNorrtalje_Energi_Manual-OK9