Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Nynäshamnsbostäder – Grafisk Profil Nynäshamnsbostäder – Grafisk Profil

Nynäshamnsbostäder – Grafisk Profil

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller organisation är, gör och säger.
Nynäshamnsbostäders varumärke är resultatet av allas upplevelse av vad vi är (vår identitet), ledningens mål för vad vi ska vara (vår profil) och omvärldens uppfattning om oss (vår image).

Vad är skillnaden mellan varumärket och den visuella identiteten?
Denna grafiska manual behandlar den del av varumärket som uttrycks i vår visuella identitet – den bild av företaget som vi visar i trycksaker, annonser, tidningar, webbsidor och annat material där Nynäshamnsbostäder är avsändare. En tydlig och enhetlig visuell identitet bidrar till att tydliggöra och särskilja oss från andra bostadsbolag.

 

samlat Nynashamnsbostader_grafisk_manual

Submit a Comment