Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Spendrups Vin – Spring Village, förpackningskoncept & reklam Spendrups Vin – Spring Village, förpackningskoncept & reklam Spendrups Vin – Spring Village, förpackningskoncept & reklam

Spendrups Vin – Spring Village, förpackningskoncept & reklam

SpringVillage_featureVi fick i uppdrag av Spendrups att ta fram deras första vinkoncept. Namnet ”Spring Village” fanns registrerat sedan tidigare och det blev utgångspunkten. Konceptet skulle vända sig till en kvinnlig målgrupp i 50-årsåldern, boende utanför storstaden.

Namnet Spring Village syftade från början på Wårby, som är platsen där Spendrups huvudkontor och bryggeri är placerat.

Vi gjorde en annan tolkning. Spring som i vår. Och det första vårtecknet brukar vara när man ser fjärilarna – då vet man att våren är här. Det fanns flera skäl till att vi valde våren som utgångspunkt, ett var att vi behövde en stark symbol. Den stora massan av konsumenter vet inte vad vinet heter som de ska köpa men de vet hur det ser ut. Och det är därför av vikt att ha en tydlig symbol. Om symbolen dessutom är lätt att kommunicera är det ännu bättre.

SpringVillage_vitt_rott”Köp vinet med en fjäril på”

Ett annat skäl var att vi skulle göra ett koncept, därför behövde vi hitta en symbol som kan varieras efter vinet, men ändå håller ihop.

Fjärilen passade även in på karaktären på de vinner som skulle buteljeras i konceptet. Lättdruckna.

Spring_Village_catwalk

 


 

Annonskampanj Spring Village

Tanken bakom annonskampanjen var att familjen Spendrups själva skulle skriva och berätta om sitt nya vin. Vi annonserade endast i DN och SvD eftersom eftersom Stockholm är Spendrups lokala marknad. Spendrups Bryggeri ligger i Wårby.

Spring Village tappas endast på PET-flaskor och miljöengagemanget är högt i huvudstaden.

Så ett brev från VD Fredrik Spendrups till Stockholmaren kändes som en naturlig väg.


SpringVillage_vinannons